Het nieuwe concept voor duurzame inzetbaarheid
Een combinatie van voeding, beweging en teamwork
Samen werken aan gezondheid is effectief en leuk
Ga nu de uitdaging aan op Linkfit.nl
 

Samen sterk en gezond

Het concept

De nieuwe standaard voor vitaliteit

Image

Mindset

Bijdragen aan een teamprestatie vergroot de persoonlijke motivatie. Het teamgevoel draagt bij aan een goede mindset.

Voeding

Bewustwording en gerichte aanpassingen zorgen voor een gezonder voedingspatroon. Voeding wordt afgestemd op de werkzaamheden en met het thuisfront.

BEWEGING

Je hoeft geen topsporter te zijn om fitter te worden. Iets meer gerichtere beweging is voldoende om fitter te worden.

LinkFit is de nieuwe integrale aanpak voor duurzame inzetbaarheid. Centraal staat een vitale levensstijl voor medewerkers door professionele begeleiding bij het beweeg- en voedingspatroon. Ons doel is om samen met de complete organisatie te werken aan gezondheid en vitaliteit; op weg naar een fitte toekomst.

Het doel van Linkfit is deelnemers te helpen bij het vinden van een vitale levensstijl die past bij hun persoonlijke situatie en specifieke werkzaamheden. De kracht van het programma zit in de combinatie van persoonlijke aandacht met een gezamenlijke aanpak. Hierbij wordt innerlijke motivatie versterkt door teammotivatie. Samen krijgen deelnemers de positieve spiraal te pakken.

Natural VitaminsNatural Vitamins

Duurzame inzetbaarheid

 

Linkfit onderscheidt de volgende aandachtspunten.

Vitamin CVitamin C

Omstandigheden

De persoonlijke omstandigheden van de deelnemers.

Folate SupplyFolate Supply

Gezondheid

De voedingskeuze en het beweegpatroon van de deelnemers.

Low CalorieLow Calorie

Arbeidsomgeving

De arbeidsomstandigheden: werkdruk in combinatie met zittend werk.

Fiber SourceFiber Source

Privé omgeving

De privé situatie speelt een grote rol in het welzijn van de deelnemer.

Organic OilsOrganic Oils

Pensioen

De almaar hoger wordende pensioenleeftijd.

Spring WaterSpring Water

Risicobranche

Risicobranches op het gebied van beweging en lichaamsgewicht.

Ons unieke recept

Persoonlijke begeleiding bij voeding en beweging met een vleugje teamwork.

Probeer het nu

Het programma

Elke deelnemer wordt lid van het bedrijfsteam. Door het inzetten op teamgevoel en saamhorigheid zijn deelnemers sneller in staat om hun persoonlijke doelstellingen te halen. Het introduceren van een teamfactor in het concept zorgt voor betere ontwikkelingen op individueel vlak. Het team gaat samen de uitdaging aan om één jaar lang te werken aan hun gezondheid om zo gezamenlijk hun individuele doelen te bereiken.

Op het gebied van voeding wordt tijdens begeleiding gekeken naar het voedingspatroon en voedingsgedrag van de deelnemer. Vervolgens word er door de deelnemer samen met de diëtiste een persoonlijk haalbaar doel opgesteld, dit is afhankelijk van het initiële voedingspatroon en -gedrag en eventuele aandoeningen. Gedurende de begeleiding is het contact met de diëtiste intensief, persoonlijk en praktisch, zodat adviezen goed binnen de levensstijl van de deelnemer passen. Door deze aanpak kan de deelnemer het traject beter volhouden, worden er constant kleine stappen vooruit gezet en blijft de motivatie hoog.

Op het gebied van beweging krijgt iedere deelnemer een individuele inspanningstest waarbij de volledige fysieke fitheid in kaart word gebracht. Op basis van deze analyse wordt in combinatie met de medische achtergrond, het initiële sport- of beweegpatroon en de dagelijkse activiteiten, een sport- of beweegadvies gegeven. Hierbij wordt bewegen geïntegreerd in het dagelijks leven van de deelnemer om zo de totale gezondheid te kunnen verbeteren. Middels meerdere terugkoppelmomenten word het beweegprogramma geoptimaliseerd en uiteindelijk een duurzame gedragsverandering gerealiseerd.

De ervaringen

Deelnemers aan het woord

Resultaten

De resultaten laten zich het beste vatten in dit citaat van een van de deelnemende directeuren: “gezond en tevreden naar de beste werkplek.”

De hoofduitkomst van het traject is een bewustwording bij alle deelnemers van hun voedings- en beweegpatroon. Het eindresultaat bij het merendeel van de deelnemers is een gezondere levensstijl met voldoende beweging en een uitgebalanceerd voedingspatroon. Doordat deze doelen gezamenlijk zijn bereikt, verbeterde ook het teamgevoel binnen het bedrijf.

 • Voeding

  Zowel de harde meetresultaten als de meningen van de deelnemers geven aan dat hun algemene fitheid substantieel verbeterd is na deelname aan het programma.

  Verbeterde algemene fitheid

  Later meer.

 • Beweging

  Zowel de harde meetresultaten als de meningen van de deelnemers geven aan dat hun algemene fitheid substantieel verbeterd is na deelname aan het programma.

  Verbeterde Fitheid

  Doordat er testen zijn afgenomen voor, tijdens en na het traject kan nauwkeurig worden weergegeven wat de concrete resultaten zijn. Zowel de diëtiste als de bewegingswetenschapper hebben diverse testen afgenomen waarvan de resultaten konden worden bijgehouden door de tijd. Denk hierbij aan: gewicht, BMI, buikomtrek, vetpercentage, hersteltijd, VO2max en spierkracht.

  0
  16
  %

  Beweegprestatie

  0
  3
  punten

  BMI daling

  Vanwege medische vertrouwelijkheid blijft het bij dit detailniveau.

 • Conclusie

  Na de intake werden er door de professionals op maat gemaakte individuele voedings- en bewegingsschema’s opgesteld die in een tweede afspraak doorgenomen werden. De deelnemers worden intensief begeleid bij hun individuele doelstellingen en gedurende het jaar werd de begeleiding, al naar gelang de individuele progressie, langzaam afgebouwd.

  De deelnemer word onder toeziend oog van de begeleiders steeds meer verantwoordelijk gemaakt voor zijn eigen traject, totdat hij/zij zich volledig “eigenaar” voelt van zijn nieuwe leefstijl.

  Naast de individuele contacten word er per kwartaal een gezamenlijke bijeenkomst georganiseerd waar de collectieve stand van zaken werd besproken.

  Het eindresultaat is een bewuste werknemer met een positieve houding en leefstijl, passend bij de principes van duurzame inzetbaarheid.

Over ons

Aangenaam kennis te maken

Een verfrissend nieuwe aanpak! LinkToday is een adviesbureau gericht op leiderschap en teamontwikkeling. Wij ondersteunen organisaties bij het omzetten van hun missie in concrete mensgerichte resultaten.

Door middel van praktische training en coaching stimuleren wij mensen om het beste in zichzelf en hun omgeving naar boven te halen. De link die we vandaag leggen tussen visie, leiderschap en samenwerking draagt bij aan de prestatie van het team van morgen.